Specjalizujemy się także w utrzymaniu terenów zieleni:

  • koszenie trawników i terenów zieleni w miastach (kosiarki samojezdne z koszem,podkaszarki spalinowe)
  • koszenie poboczy dróg wszystkich kategorii wraz z skarpami i przeciwskarpami (kosiarki ciągnikowe bijakowe tylno-boczne,kosiarki wysiegnikowe, podkaszarki)
  • koszenie nieużytków,prywatnych działek i ogrodów

Wykonujemy także usługi wycinki drzew i krzaków na nieużytkach wraz z rębakiem do gałezi.


  • koszenie skarp, poboczy i nieużytków (terenów zielonych)
  • zamiatanie placów, parkingów i ulic
  • odśnieżanie dróg, ulic i parkingów